Cranio sacraltherapy

Craniosacral Therapy on John E. Upledgerin (DO.OMM) kehittämä (www.upledger.com) hoitomenetelmä, jonka juuret ovat osteopatiassa. CranioSacral- terapiasessio voi koostua joko pelkästään fyysisestä manipulaatiosta ja/tai tunteiden ja traumojen käsittelystä SomatoEmotional Release-menetelmällä.

Somato Emotional Release

CST:n ja SER:n kehittäjä John Upledger tutustui ilmiöön, joka sai myöhemmin nimekseen SomatoEmotional Release työskennellessään autististen lasten tutkimuksen parissa. Tutkimuksissaan yhdessä biofyysikko ja professori Zvi Karnin kanssa vuosina 1977-1980 John Upledger huomasi, että kehomme kantavat usein mukanaan jälkiä onnettomuuksista, vammoista ja suurista tai pienemmistä emotionaalisista shokeista.

Aikaa myöten vanhat traumat alkavat näkyä fyysisinä oireina.

SER yhdistää CST:n ja psykoterapian auttaakseen kehoa ja mieltä vapautumaan rajoittavista traumoista. ( Upledger SER 1996, s. 21 ).

Hoidon aikana potilas saattaa palata emotionaalisesti onnettomuuden tai psyykisen trauman muistoihin. Hän voi tuntea vihaa, pettymystä, yksinäisyyttä tai lapsuuden turvattomuutta.

Joskus pitkään patoutuneet negatiiviset tunteet saattavat purkautua hoidon aikana rajullakin tavalla, itkuna tai nauruna.

SER:ssä käytetään menetelmiä nimeltä ”aktiivinen kuvittelu” ja ”terapeuttinen dialogi”. Terapeuttinen mielikuva voi syntyä joko alitajuisesti itsestään tai potilaan ja terapeutin tietoisen ajattelun tuloksena. Terapeuttista mielikuvaa voidaan pitää osana alitajunnan sanastoa.

John Upledgerin mukaan potilaan tiedostamattoman ja tietoisen mielen välisen keskustelun syntyminen on ratkaiseva askel kohti persoonallista kasvua. Kyseessä on tavallaan kutsu potilaan tiedostamattomalle kommunikaatioon hänen tiedostavan psyyken osansa kanssa. (Upledger SER1, 1998, sivu 31)

Terapeuttisia mielikuvia syntyy myös johdattelevan keskustelun, ratkaisukeskeisten kysymysten ja myös suggestion avulla.

SomatoEmotional Release voidaan määritellä joko käsitteellä Somatic Psychotherapy tai sen lasketaan kuuluvan psykofyysisiin lähestymistapoihin psykoterapiassa.

SomatoEmotional Release on prosessi, joka auttaa kehoa ja mieltä vapautumaan fyysisistä ja henkisistä traumoista.

Jännittyneiden kudosten vapautumisen yhteydessä vapautuu usein samalla tunteita ja muistoja. SomatoEmotional Release ( SER ) prosessissa asiakasta ohjataan tunteiden ja fyysisten tuntemusten käsittelyssä ja avautumisessa psykoterapiaan perustuvan dialogin avulla.